Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ทุกๆ ปี จะมีบัณฑิตจบใหม่ มากกว่า 300,000 คนและกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จบออกมา กลายเป็นคนว่างงาน ข้อมูลอันน่าตกใจนี้ถูกเปิดเผยโดย ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด "คุณ ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์" แล้วทำไมบัณฑิตจบใหม่จำนวนไม่น้อยถึงต้องกลายเป็นคนว่างงาน ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยุคดิจิทัล ทำให้อาชีพของคนยุคใหม่ต้องขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีใหม่และสื่อดิจิทัล มีหลายอาชีพที่คนรุ่นเก่าอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณ ธีรศักดิ์ บอกว่า ความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตรเดิม อาจไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และส่วนหนึ่งก็มาจากนักศึกษาที่หาความต้องการของตัวเองไม่พบ เรียนแบบไม่มีเป้าหมายแค่ขอให้จบปริญญา การฝึกทักษะการทำงานน้อยมาก ขณะที่ตลาดงานปัจจุบัน ต้องการคนที่มี soft skill มากขึ้น เช่น ทักษะด้านภาษา การแก้ปัญหาเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ถ้าจะหาบัณฑิตจบใหม่ที่มีงานทำแน่นอน หรือเกินคาดไปมากกว่านั้น คือมีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ก็คงหนีไม่พ้นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะที่นี่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก กล้าฉีกกรอบขนบเดิมของระบบการศึกษา เพื่อร่วมกัน "ปั้น" คนยุคใหม่เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ "อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์" ในแวดวงการศึกษา เขาเป็นคนหนึ่งที่ตื่นตัว กับความเปลี่ยนแปลงของโลกเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง

อาจารย์เพชร บอกว่า มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นทุกวันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กรอบความคิดเก่าๆ การเรียนรู้แบบเดิมๆ ต้องเปลี่ยนแล้ว สำคัญที่สุดคือนักศึกษาต้องมีอนาคตเป็นตัวตั้ง หมายความว่าคิดให้ได้ก่อน ว่าชีวิตนี้คุณอยากเป็นอะไร อยากทำอาชีพแบบไหน แล้วหาว่าต้องเรียนอะไรจึงจะไปทำอาชีพนั้นได้ แล้วค้นหาต่อว่ามหาวิทยาลัยไหนที่ตอบโจทย์ตรงนี้

"กรอบความคิดดั้งเดิม 2 เรื่องคือ ต้องสอบเอ็นทรานซ์-แอดมิชชั่น เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ กับค่านิยมที่มองว่าปริญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เรียนอะไรก็ได้ให้จบปริญญา ยังครอบงำพ่อแม่ผู้ปกครองและส่งต่อกรอบคิดเช่นนั้นสู่คนรุ่นลูก ระบบการศึกษาของไทยจึงย่ำอยู่กับที่" อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุ

ในกรอบความคิดแบบเดิม อาจารย์เพชรการันตีว่ามีแต่มหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ตอบโจทย์ที่สุด เพราะพัฒนาหลักสูตรใหม่อยู่เสมอ มีเครื่องมือทันสมัยในทุกสาขาวิชา และจุดที่สำคัญคือคณาจารย์เก่งและไม่ทำตัวเป็นผู้สอนแต่มีบทบาทเป็น โค้ช เป็นคนชี้แนะแนวทาง เป็นคนชี้ทางการเรียนรู้ให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมี ecosystem ที่สมบูรณ์มาก ผมมั่นใจว่าธุรกิจหลายสายงานที่เป็นธุรกิจใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย มาแบ่งปันมาช่วยกันปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นบัณฑิตที่โลกเศรษฐกิจดิจิทัลต้องการ

การปั้นบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงใช้ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การป้อนความรู้ให้นักศึกษา ไม่เน้นการสอนเพื่อจดจำ แต่ใช้การสอนในรูปแบบที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ใช้การระดมความคิด (Discussion) ผ่านตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิด แสดงความเห็น เปิดมุมมองใหม่ ค้นหาในสิ่งที่ตนสนใจและต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติงานจริง

โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่สนับสนุนทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยเพื่อการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมายที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้สัมผัสสนามการทำงานจริง

นอกเหนือจากการบ่มเพาะทักษะชำนาญการในสาขาวิชาที่เรียนแล้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้ฝึกฝนทักษะ soft skill ตั้งแต่เข้ามาเรียนปีหนึ่ง เช่น การทำงานเป็นทีม ความอดทน การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การใช้ภาษาต่างประเทศ การยอมรับความแตกต่างทางความคิดและหาทางออกร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะจำเป็นต่อการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ย้ำว่า คนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต สังคมต้องทำให้บัณฑิตคิดให้ได้แบบนี้ ระบบการศึกษาไทยต้องฝึกให้เด็กคิดเองให้เป็น ให้รู้จักคิดนอกกรอบ กล้าเดินในทางที่ไม่มีใครเดินมาก่อน

"อะไรก็ตามที่คุณคิดเองทำเองในวันนี้ และทำด้วยความรู้ความตั้งใจจริงๆ อนาคตของคุณก็คือสิ่งนั้น คุณต้องทำด้วยความรักทำด้วยใจ การเรียนรู้ก็เช่นกัน ต้องเรียนในสิ่งที่ชอบและใช่ ซึ่งบางครั้งมันอาจเป็นสิ่งตรงข้ามกับความคิดของสังคม" อาจารย์เพชร กล่าว

ต่อไปนี้คือ 8 หลักสูตรใหม่ที่โดนใจคนยุคดิจิทัล เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ เจาะลึกเรื่องการผลิตภาพยนตร์, ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ, การแสดงภาพยนตร์, 3D Animation, Visual Effects, Digital Photography, Sound&Music Production for Digital Media

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มีศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โมบายแอพพลิเคชั่น ออกแบบเกม และเรียนรู้ร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น GARENA

3.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา Innovative Media Production หลักสูตรนานาชาติ เข้าใจสื่อดิจิทัลหลายแพลตฟอร์ม เรียนรู้การผลิต Content แนวใหม่สำหรับสื่อออนไลน์ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เตรียมพร้อมให้ก้าวไปสู่การเป็น Media Entrepreneur

4.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) เป็นหลักสูตรมุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจจีน การเรียนการสอนเน้นฝึกปฏิบัติจริงและลงมือทำธุรกิจจริงในประเทศจีน

5.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และมีความร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนจบมีงานทำ 100%

6.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่เปิดสอนด้านการตลาดดิจิทัลโดยตรงในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจ และดิจิทัลเอเยนซีชั้นนำ

7.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Babson มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการสร้างเจ้าของธุรกิจระดับโลก

และ 8. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชา Culinary Arts & Design หลักสูตรนานาชาติปั้นเชฟระดับโลก

192.168.52.212