Search

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาผ่าน NationTV22 FB Live จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า ก่อนการจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 900/1800MHz

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น.

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (แยกราชประสงค์ : กรุงเทพฯ)

 

พบกับ

1) นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

2)  อ.สืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3) คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

4) ดร.นิตยา สุนทรสิริพงศ์ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม

192.168.52.211