Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาผ่าน NationTV22 FB Live จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า ก่อนการจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 900/1800MHz

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น.โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (แยกราชประสงค์ : กรุงเทพฯ) พบกับ1) นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม2)  อ.สืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ3) คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด4) ดร.นิตยา สุนทรสิริพงศ์ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม

192.168.52.216