Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

น่าทึ่ง !! หนุ่มอำเภอฝางเพาะเห็ดซางยักษ์สำเร็จกินได้ตลอดทั้งปีจากเดิมจะออกเฉพาะฤดูฝน สูงขนาดเกือบ 12 นิ้ว เตรียมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เพาะขาย

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายพงศ์พัภ ลักษณ์วัชรกร เจ้าของเห็ดซางยักษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เป็นผู้เพาะเห็ดโคนน้อยขายทั่วประเทศมาประมาณ 4-5 ปี ต่อมาได้ไปอบรมการเพาะเห็ดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้นำตัวอย่างของเห็ดซางกลับมาทดลองเพาะที่แปลงในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไปนำเอาเห็ดซางป่ามาตัดต่อจนประสบผลสำเร็จได้เห็ดซางขนาดใหญ่ที่สูงเกือบ 12 นิ้ว และมีดอกเห็ดใหญ่เท่าฝ่ามือ จึงได้ทดลองเพาะมา 2-3 เดือน จนสามารถเพาะกินได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีการเพาะ 3 เดือน และเก็บเห็ดได้ 6 เดือน จากปกติหากว่าเป็นเห็ดซางธรรมชาติจะออกแค่เพียงแค่ช่วงฤดูฝนของทุกปีเท่านั้น

สำหรับเห็ดซางที่ได้เพาะพันธุ์ขึ้นมานั้น ให้ความสำคัญกับระบบอินทรีย์ โดยใช้อาหารด้วยปุ๋ยขี้วัวผสมกับดิน ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งในปี 2561 จะทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้เพาะเห็ดซางยักษ์ขาย คาดว่าจะสามารถขายได้กิโลกรัมละ 150-200 บาท ซึ่งถือว่าเป็นเห็ดที่คนภาคเหนือคุ้นเคยกับการบริโภคนำมาทำแกงป่า ขณะที่ทางภาคอื่นๆ มักจะนำห่อหมก, แกงเลียง และผัดน้ำมันหอย พร้อมกันนี้กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะถือว่าเป็นการเพาะพันธ์แห่งแรกของภาคเหนือ อย่างไรก็ตามได้ประสานกับทางไบโอเทคขอให้เข้ามาดูสายพันธุ์และสรรพคุณทางอาหาร และยา เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน และต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้าบริโภคสด หรือนำไปแปรรูปในเชิงพาณิชย์ต่อไป

192.168.52.211