Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

17 ธ.ค.2560 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของมูลนิธิฯ ได้มีมติจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ "สยามจารึก" ประจำปี พ.ศ.2560 บุคคลทรงคุณธรรม ตามรอยพระบาทพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย อันถือได้ว่า เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีหลักธรรมาภิบาล  เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสรรบุคคล จะเป็นบุคคลที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยผู้ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณนั้น นอกเหนือจากเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนในทุกมิติ เพื่อให้พัฒนาสังคมของเราให้เป็น "สังคมแห่งคุณธรรม" โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะนำสังคมของเราให้เข้าสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ซึ่งพสกนิกรชาวไทยเทิดทูลพระองค์ท่านว่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ "สยามจารึก" ประจำปี พ.ศ.2560  จำนวน 117  โล่รางวัล

และขอแสดงความยินดี กับนายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ประธานบริษัท ชัย คอปอร์เรชั่น และนายวิกรม ปิติสุข ประธานชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณในสาขา บุคคลคุณธรรมและผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี พ.ศ.2560  โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  ถนนพหลโยธิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร

ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้สื่อข่าวภาคสนาม, ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัย" จ.-ศ. เวลา 15.00-15.30 น. รายการ "อาสากล้าดี" ทุกวันเสาร์ 11.00-11.30 น. และ รายการเก็บตกจากเนชั่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. , สกู๊ป "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว

บทความล่าสุด

192.168.52.212