Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มานำเสนอดังนี้

"จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามี

มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทำดียิ่งๆ ขึ้น

อย่าจมอยู่กับอดีต

มีแต่การสร้างตัวเองใหม่เท่านั้น

ที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด"

ขอบพระคุณคำสอน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

อนึ่ง...พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนาม ว.วชิรเมธี (เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ )

หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านได้ขออนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก

จากนั้น ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค

เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตรในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ด้านการศึกษาทางโลก ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น "ศึกษาศาสตรบัณฑิต" (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ "พุทธศาสตร มหาบัณฑิต" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี เป็น พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคม ปัจจุบัน พระมหาวุฒิชัย สังกัดวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย และจำพรรษาอยู่ที่ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

192.168.52.211