Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ทุกเช้าบนปลายกิ่งต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด ผุๆ ต้นนี้จะคลำคล่ำไปด้วยหมู่นกบ้านนานาชนิด ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเกาะสยายปีกผึ่งแดดเพื่อขับไล่ริ้นไรที่เกาะกินหลังหลับนอนมาทั้งคืน และถือเป็นการออกกำลังกายเหยียดแขนขาไปในตัว

บ้างมาเดี่ยว บ้างก็มาเป็นคู่ บ้างก็ใช้จงอยปากอันแข็งแรงจิกเปิดเปือกไม้เพื่อหาหนอนกินเป็นอาหารเช้า ที่นี่เสมือนเป็นแหล่งนัดพบทักทายสารทุกข์สุดิบซึ่งกันและกัน

เช่นเดียวกับร้านน้ำชายามเช้าของผู้คน ก่อนจะแยกย้ายออกไปหากินตามวิถีทางของตัวเอง หลังจากแสดแดดเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้น แล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในยามเช้าของวันรุ่งขึ้น

192.168.52.213