Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ เข้าตรวจวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี พบไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนหนึ่ง ไม่มีเอกสารกำกับจึงยึดอายัดไว้
คุณวนิดา เชี่ยวชาญปรีชากุล ลูกศิษย์วัด พาทีมข่าว NationTV ช่อง 22 เข้าสำรวจภายในวัดเมตตาธรรม โพธิญาณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ เข้าตรวจสอบและอายัดไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเอกสารกำกับการชี้แจงไม่ครบในขณะนั้น


วัดเมตตาธรรมฯ มีศาลาโพธิญาณเฉลิมพระเกียรติ สร้างด้วยไม้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามากราบสักการะ โดยภายในศาลาจะมีพระไภษัชยคุรุ พระศากยมุนี พระอมิตตาพุทธ ฯลฯ ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อตรวจสอบบริเวณด้านหลังศาลาโพธิญาณฯ พบอาคารพักอาศัย 3 ชั้น สร้างไว้เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาไกลที่มาร่วมงาน ได้พักค้างคืนเพื่อความสะดวก ด้านข้างอาคารพักอาศัยยังพบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มเติมเมื่อเดินไปโดยรอบบริเวณ พบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่หลายตู้ ภายในมีอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์งานไม้ และโรงศพเพื่อบริจาคเก็บอยู่ลูกศิษย์วัดเมตตาธรรมฯ พาเดินสำรวจวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ภายในวิหารพบเสาไม้ขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เสาบางต้นมีการแกะลวดลายมังกร วิหารฯแห่งนี้โดยรวมจะใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งบริเวณด้านข้างวิหารฯ พบโรงเก็บไม้แปรรูปจำนวนมาก
ทีมข่าวขอเข้าสำรวจทีพักของเข้าอาวาสวัดเมตตาธรรมฯ หลวงจีนเย็นหมง ภายในดูเรียบง่าย สมถะ โดยหลวงจีนเย็นหมงใช้มุ้งครอบในการนอนพัก แต่ไม่พบตัวท่าน
การเข้ามาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ ครั้งนี้คุณวนิดา เชี่ยวชาญปรีชากุล ลูกศิษย์วัดบอกว่า ไม่ได้รับความความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ ทางวัดเมตตาธรรมฯ กำลังรวบรวมเอกสารกำกับไม้ที่ถูกอายัด เพื่อชี้แจงพื้นที่วัดเมตตาธรรมฯ มีกว่า 240 ไร่ ล่าสุดทางวัดกำลังจะก่อสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 4 ไร่ วัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างก็จะป็นไม้ ขณะนี้ต้องหยุดดำเนินการเพื่อรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ในส่วนของการแสดงเอกสารกำกับ ว่าไม้ที่ถูกอายัดได้มาอย่างไร ลูกศิษย์วัดกำลังรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ ลูกศิษย์วัดยังบอกต่อว่าไม้ที่อยู่ในวัด ส่วนหนึ่งเป็นการบริจาคของลุกศิษย์ และอีกส่วนหนึ่งทางวัดนำเงินที่ลูกศิษย์บริจาคมา นำไปซื้อ

ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" ผู้สื่อข่าวภาคสนาม หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้ดำเนินรายการ "ข่าวข้นคนเนชั่น" จ-ศ เวลา 20.30-22.30 น., รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว

บทความล่าสุด

192.168.52.212