Search

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(สินค้าOTOP) ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมประชาชน ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560

192.168.52.212