Search

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(สินค้าOTOP) ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมประชาชน ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560

192.168.52.213