Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คนเมืองหลายคนอาจคิดว่าการ คัดค้าน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องไกลตัว แต่ปัญหาและผลกระทบจากการก่อสร้างตึกสูงในเมืองหลายแห่ง เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA

ชุมชนพญาไท เป็นย่านอยู่อาศัยของคนกรุงเทพดั้งเดิม วิถีชีวิตของคนที่นี่ กำลังถูกสั่นคลอนหลังมีโครงการคอนโดสูงสร้างล้อมชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ 

ตึกสูงเป็นพิษ คือข้อความที่ระบุในป้ายขอคืนคุณภาพชีวิตของชาวพญาไท ที่ติดไว้บนกำแพงบ้านหลายหลัง 

ที่บ้านหลังนี้เราได้พบกับ อนุชา โพธิ์คำ และ คณาคำ ลอย พวกเขาสะท้อนปัญหาหลังมีการก่อสร้างตึกสุงล้อมชุมชน และตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมาย และการทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

อาคารสูงหลายโครงการในซอยพหลโยธิน ซอย 11 ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ของคนในชุมชน ด้วยพบว่าถนนในซอยมีความกว้างเพียง 8.9 เมตร การอนุญาตให้ก่อสร้างตึกสูง 20-30 ชั้น ในบริเวณนี้ถูกกฏหมายหรือไม่ เนื่องจากถนนต้องมีความกว้าง 10 เมตร ขึ้นไป 

ยังมีโครงการคอนโดสูงแห่งหนึ่งในซอยพหลโยธิน 9 ที่ คชก. เคยปฏิเสธการอนุมัติ EIA ในการอนุมัติ โดยให้โครงการ กลับไปขอความเห็นชอบจากชุมชน แต่ต่อมา คชก. กลับมีมติอนุมัติ EIA ในกับดังกล่าว โดยที่ชุมชนยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ

ปัญหาการก่อสร้างที่ชุมชนพญาไท เป็นตัวอย่างของความบกพร่องของการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... กำลังซ้ำเติมพวกเขา เนื่องจากบางมาตรา ใน ร่างกฏหมายฉบับนี้ รวบรัดขั้นตอนการทำ EIA ให้สั้นลง และผ่านการอนุมัติได้โดยง่าย 

นอกจากชุมชนพญาไทแล้ว ยังมีชาวบ้านเกือบทั่วไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ออกมาคัดค้านร่างกฏหมายฉบับนี้ด้วย 

แต่อีกด้านหนึ่งก็มีนักวิชาการที่เห็นด้วยกับการแก้กฏหมายสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นว่าขั้นตอน EIA ที่ซับซ้อนกระทบความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติ 

แต่หากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...  ถูกประกาศใช้ เครือข่ายภาคประชาสังคม เห็นว่า จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอีก หลายชุมชนที่เคยอยู่กัน อย่างสงบสุข

ผู้สื่อข่าวสายงาน คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ และข่าวโทรทัศน์สืบสวนดีเด่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บทความล่าสุด

192.168.52.211