Search

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จังหวัดขอนแก่นจัดการจัดแสดงและสาธิตอาหารนานาชาติ ประจำปี 2560 ที่เวทีกลางแจ้งภายในสนามหน้าศาลากลางจังหวัดโดยมีนางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมตัดริ้บบิ้นเปิดงาน


ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมสาธิตและแสดงอาหารนานาชาติมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมาและมีเปิดงานวันนี้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารนานาชาติ เสริมสร้างบรรยากาศ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ

ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ จากนั้นก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าไหมทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน มาร่วมแสดงและจำหน่ายด้วยในงานยังมีการแข่งขันการตำส้มตำโดยเขยฝรั่งและภรรยาชาวไทยมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยซึ่งจังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีเขยฝรั่งมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปีนี้มีการจัดแสดงและสาธิตอาหารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.ถึง 10 ธ.ค.2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีอาหารที่หลากหลาย ผู้สนใจก็ไปชมไปช็อปอาหารดีๆจากหลากหลายชาติทุกวัน

192.168.52.213