Search

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชลบุรี - เทศบาลแสนสุขเตรียมรับมือกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ชายหาด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 4 จุด ระบุชัดกฎหมายแรงปรับ 1 แสน คุก 1 ปี

กรณีที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย

โดยมีการระบุว่าชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี อยู่ในประกาศฉบับดังกล่าวด้วย ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข มีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเป็นผู้ดูพื้นที่ชายหาดบางแสน จากสภาพบริเวณชายหาดบางแสนที่ลงพื้นที่ตรวจสอบยังพบว่ามีก้นบุหรี่จำนวนมากกระจายไปทั่วบริเวณชายหาด

นายณรงค์ชัยกล่าวถึงประกาศเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด และห้ามทิ้งขยะลงในทะเลว่า กฎหมายจะประกาศใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความรุนแรงจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งในเรื่องทางเทศบาลได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วกำลังจัดสร้างอาคารสำหรับสูบบุหรี่ โดยมีการจัดที่สูบบุหรี่ทั้งหมด 4 จุด บริเวณชายหาดยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้มีจัดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับชายหาด เพื่อสำหรับสูบบุหรี่อีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับการจัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีก้นบุหรี่บริเวณชายหาดติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งก้นบุหรี่ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อมลภาวะในทะเล รวมทั้งสัตว์น้ำในทะเล เพราะหากกินไปแล้วจะไม่ย่อยจะทำให้สัตว์ทะเลตาย ที่สำคัญก้นบุหรี่ย่อยสลายตามธรรมชาติยาก จึงอยากจะฝากเตือนผู้ที่ชอบสูบบุหรี่ หรือทิ้งขยะลงในทะเล หากใครพบเห็นและแจ้งความดำเนินคดีถือว่ากฎหมายแรงมาก ที่สำคัญจะมีผู้ที่คอยตรวจสอบผู้กระทำความผิดบริเวณชายหาดอีกด้วย

192.168.52.213