Search

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต.เว้น E85 ลด 20 สต. มีผลพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้


เบนซิน 95: 34.96 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95: 27.85 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91: 27.58 บาท/ลิตร
E20: 25.34 บาท/ลิตร
E85: 20.64 บาท/ลิตร
ดีเซล 26.39 บาท/ลิตร
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

192.168.52.213