Search

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เผยรัฐบาลจัดแพ็คเกจสินเชื่อพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หวังเพิ่มศักยภาพพร้อมหนุนเศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว


รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่าการประชุมหารือมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค4.0 ปี 2561 รัฐบาลได้จัดมาตรการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

เบื้องต้นแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แพ็คเกจส่งเสริมและช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงิน โดยจะสนับสนุนตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางทั้งด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริมนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี 2. แพ็คเกจส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจและขยายตัวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ได้

192.168.52.213