Search

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มอบผ้าพระราชทานเครื่องแบบสีกากีแก่ผู้บังคับการตำรวจภูธร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน แจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว(5 ธ.ค.60) ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานมอบผ้าเครื่องแบบสีกากีพระราชทาน แก่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนในสังกัดภาค 8 เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยจเรตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องแบบสีกากี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถานนั้น เพื่อให้เป็นตามพระราชประสงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบผ้าดังกล่าวให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอ นบน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาค 8 มี จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.ระนองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป


ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" ผู้สื่อข่าวภาคสนาม หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้ดำเนินรายการ "ข่าวข้นคนเนชั่น" จ-ศ เวลา 20.30-22.30 น., รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว

บทความล่าสุด

192.168.52.213