Search

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ย้าย "สวนสัตว์ดุสิต" ไปที่ใหม่ คาดอย่างเร็วปี 62 หลังจากพบปัญหาคับแคบ ขณะที่จำนวนสัตว์ที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อใช้ในกิจการของราชการ โดยหนึ่งในนั้นคือ โฉนดที่ดินบริเวณ คลอง 6 ธัญบุรี จำนวน 300 ไร่ที่จะใช้รองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดิน

ปัญหาในปัจจุบันคือสวนสัตว์ดุสิตมีความคับแคบและมีปัญหาจากการมีคนมาเที่ยวมาก จำนวนสัตว์ที่ต้องดูแลก็มาก รวมทั้งยังเป็นที่ทำการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงเหมาะสมที่จะย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ขณะนี้ก็รอว่าทางองค์การสวนสัตว์จะพร้อมสร้างและย้ายไปได้เมื่อไร แต่คาดว่าอย่างเร็วก็ปี 2562

พื้นที่สวนสัตว์ดุสิตถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต โดยเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ และได้มีการจัดแต่งขุดสระ ถมดิน ทำให้ทรงเรียกอุทยานแห่งนี้ว่า"เขาดินวนา"

ต่อมาในรัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ขอพระราชทานที่ดินส่วนนี้ และพระองค์ยังได้พระราชทานกวางดาวที่รัชกาลที่ 5 ทรงได้มาจากอินโดนีเซียเมื่อครั้งเสด็จประพาสและเลี้ยงไว้ในสวนบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน รวมถึงสัตว์อื่นๆบางส่วนมาเป็นสัตว์รุ่นแรกเมื่อก่อตั้งสวนสัตว์แห่งนี้ในปี 2481

192.168.52.216