Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บอร์ดและผู้บริหาร "เนชั่นกรุ๊ป" มั่นใจ สื่อในเครือจะเริ่มฟื้นตัวในปีหน้า เพราะภาวะเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้น และผลจากการปรับโครงสร้างและการลดค่าใช้จ่าย และการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น

จากการที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รายงานงบการเงินรวม สำหรับ 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ผ่าน ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 2,135.17 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน 622.76 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า สาเหตุของการขาดทุนเกิดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อวงการโทรทัศน์ดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ประกอบกับภาระที่ต้องแบกรับจากการจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทั้งสองช่อง คือเนชั่นทีวี และ NOW26

นายมารุต ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขขาดทุนดูสูงขึ้น เมื่อเทียบกับที่ผ่านมานั้น เกิดจากการด้อยค่าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัลของทั้งสองช่อง ซึ่งรวมกันแล้วสูงถึง 1,493.77 ล้านบาท

"แต่เรายังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในอนาคตของบริษัท ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และการปรับโครงสร้างพร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ บริษัทมีศักยภาพที่จะเริ่มฟื้นตัวในปีหน้าอย่างแน่นอน" นายมารุต กล่าว และย้ำว่า "เนชั่น" มีแผนที่จะสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล

ขณะเดียวกัน นายเทพชัย หย่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่าเครือเนชั่น กำลังอยู่ในระหว่างการปรับทิศทางเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านข่าวสารและสาระอย่างแท้จริง

"เราจะเสริมสร้างสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ ขณะเดียวกัน เราก็จะสร้างช่องทางใหม่เพื่อเข้าถึงผู้อ่านและผู้ชมของเราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผ่านทางสื่อออนไลน์" นายเทพชัย กล่าว

192.168.52.215