Search

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมขนส่งทางบก เผยแท็กซี่ส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP คาดสิ้นปีนี้จะมีแท็กซี่เข้าร่วม 2 หมื่นคัน


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก สนิท พรหมวงษ์ บอกว่า ความคืบหน้าการให้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น หลังจากเปิดตัว TAXI OK และ TAXI VIP พบว่าผู้ประกอบการแท็กซี่ทั้งศูนย์บริการรถแท็กซี่เอกชนและสหกรณ์ต่าง ๆ แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เชื่อว่าสิ้นปีนี้จะมีแท็กซี่เข้าร่วมบริการไม่น้อยกว่า 20,000 คัน จากแท็กซี่ในระบบประมาณ 100,000 คัน และกลางปี 2561 คาดว่าจะมีแท็กซี่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50,000 คัน ส่วนการให้บริการแท็กซี่ที่มีสมรรถนะสูงหรือ TAXI VIP ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 คัน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การร่วมมือพัฒนาภาคขนส่งร่วมกับเอกชนนั้น ที่ผ่านมาหลังจากมีคณะกรรมการประชารัฐ เพื่อดึงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในส่วนของกรมฯ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานประชารัฐเกี่ยวกับภาคขนส่ง 2 ชุด เกี่ยวกับขนส่งสินค้ารและบริการรถโดยสาร โดยจะดึงเอกชนแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้จะมีการประชุมและหารือร่วมกันเร็ว ๆ นี้

192.168.52.215