Search

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมาคมแพทย์สหรัฐฯ ปรับลดเกณฑ์ความดันโลหิตสูงเป็น 130/80 มิลลิเมตรปรอท แทนเกณฑ์เดิมที่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

สมาคมโรคหัวใจอเมริกาประกาศเกณฑ์ใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงเมื่อวาน ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกนับตั้งแต่กำหนดแนวทางตรวจวัดและรักษาโรคความดันโลหิตสูงเมื่อปี 2546 โดยผลการศึกษาล่าสุดพบว่า หลอดเลือดจะเริ่มได้รับความเสียหายตั้งแต่ความดันโลหิตอยู่ที่ 130/80 แต่คนที่อยู่ในเกณฑ์ใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้ารับการรักษา โดยเป็นเหมือนไฟเหลืองหรือสัญญาณเตือนให้ต้องลดความดันโลหิตลง โดยใช้วิธีต่างๆที่ไม่ใช่การใช้ยา เช่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายมากขึ้น กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และเกลือ งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงความเครียด

ความดันโลหิตระดับปกติควรอยู่ที่ 120/80 และที่ผ่านมาคนที่อยู่ในเกณฑ์มีความดันโลหิตสูง คือ คนอายุ 50 ปีขึ้่นไป แต่ตามเกณฑ์ใหม่อาจทำให้คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เข้าข่ายเป็นความดันโลหิตสูง และอาจทำให้ประชากรเกือบ 46% ของประชากรสหรัฐฯอยู่ในเกณฑ์มีความดันโลหิตสูง

ADD FRIEND SUBSCRIBE

192.168.52.214