Search

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กอ.รมน. เผยยอดตอบ 6 คำถามนายกรัฐมนตรี วันแรก 17,696 คน โดย จ.นครราชสีมา มีประชาชนมาตอบมากที่สุด กว่า 3,000 คน พร้อมยืนยันไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการชักจูงหรือเกณฑ์ประชาชน


พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. สรุปจำนวนประชาชนที่มาตอบ 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี วันแรก (13 พ.ย. 60) ว่า มียอดรวมทั่วประเทศ 17,696 คน โดยประชาชนมาให้ข้อคิดเห็นตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และจากการตรวจสอบไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการชักจูงหรือเกณฑ์ประชาชนมาให้ข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้
-ภาคกลาง 4,787 คน : กทม. มากที่สุด 1,718 คน
-ภาคอีสาน 9,633 คน : จ.นครราชสีมา มากที่สุด 3,416 คน
-ภาคเหนือ 2,250 คน : จ.เพชรบูรณ์ มากที่สุด 755 คน
-ภาคใต้ 1,026 คน : จ.นราธิวาส มากที่สุด 175 คน

สำหรับ 5 จังหวัดแรกที่มีประชาชนมาตอบคำถามมากที่สุด คือ
1. จ.นครราชสีมา 3,416 คน
2. จ.สกลนคร 2,311 คน
3. จ.ขอนแก่น 2,302 คน
4. กทม. 1,718 คน
5. จ.เพชรบูรณ์ 755 คน

192.168.52.216