Search

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การประกวดนางงามทูตอารยสถาปัตย์คนแรกและครั้งแรกในเมืองไทย Miss Thailand Friendly Design 2017 จะจัดขึ้นในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560

การประกวดนางงามทูตอารยสถาปัตย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้ มีสาวงามจิตอาสาที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี มีบุคลิกดี มีความรู้ความสามารถ และมีจิตอาสา สมัครเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandfriendlydesignexpo.com จำนวนรวม 127 คน ก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 คนในรอบสุดท้าย เพื่อเข้าไปลุ้นมงกุฎ Miss Thailand Friendly Design ในรอบตัดสินชี้ขาด คือ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 15.00-18.00 น.

บทบาทหน้าที่ของนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ คือ การเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง "อารยสถาปัตย์" หรือ "Friendly Design" คือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม ทันยุคทันสมัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

สอดรับกับนโยบายเป้าหมายหลักในการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo เป็นประจำทุกปี คือ

(1) การจัดเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านการออกแบบ การสร้างทำสภาพแวดล้อม สินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการต่างๆ เพื่อรองรับ "สังคมผู้สูงวัย" ของเมืองไทย และประชาคมโลก

(2) การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของกลุ่มคนพิเศษ เช่น คนพิการ คนป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ฯลฯ ในการเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ในตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบขนส่งมวลชน และบริการต่างๆในสังคม

(3) ร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้แก่ประเทศชาติ และขยายตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวไทยไปสู่คนทุกวัย และคนทั้งมวลทั่วโลก

มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายที่ปลายฝันอันยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของพวกเราด้วยกันนะครับ เป้าหมายนั้นคือ "เมืองไทย-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองไทย-เมืองอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน

มาช่วยกันสร้างทำและพัฒนาประเทศชาติของเรา ในยุคสมัยของพวกเรา ให้ลูกหลานในอนาคตข้างหน้าได้ภาคภูมิใจ ให้ทุกจังหวัดทั่วไทย มีอารยสถาปัตย์ที่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมนานาอารยประเทศทั่วโลกกันนะครับ

กฤษนะ ละไล สื่อมวลชนเครือเนชั่น พิธีกรข่าว พิธีรายการ ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดการโครงการทูตอารยสถาปัตย์ และประธานคณะทำงานอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ

บทความล่าสุด

192.168.52.216