Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ -: นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศลร่วมกับลูกบ้านในโครงการที่พลัสฯ บริหารทั้ง 157 โครงการ ในกิจกรรม "PLUS RUN 4 U Pink Park Village" นำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 150,000 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับบ้านพิงพัก โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าเบญจกิติ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

หลังจากเชิญชวนลูกบ้านในโครงการที่พลัสบริหารทั้ง 157 โครงการ โดยลูกบ้านทุกครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลเข้าร่วมกิจกรรมได้หมด (ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าในแต่กิจกรรม) จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 ท่าน รายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 300 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท (ไม่หักค่าใช้จ่าย) ได้มอบให้กับโครงการบ้านพิงพัก โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เป็นศูนย์พึ่งพิงบำบัดและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดที่พึ่ง 

กิจกรรม "PLUS RUN 4 U Pink Park Village" ถือว่าได้รับความสนใจจากลูกบ้านทั้งที่เป็นเจ้าของโดยตรงและผู้เช่าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อความสุขให้แก่สังคมด้วยการทำบุญร่วมกันแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านในโครงการที่พลัสฯ บริหาร ทำให้ในแต่ละโครงการเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพลัสได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีภายใต้แคมเปญ "Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน" ซึ่งแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ปีแล้ว เพื่อให้ลูกบ้านร่วมทำกิจกรรมดีๆ ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติมเต็มความสุข ความอบอุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทุกครอบครัวที่อยู่อาศัยภายใต้การดูแลของพลัสฯ อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความยั่งยืน

ปัจจุบันพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ถือเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารอาคารที่พักอาศัยชั้นนำติดหนึ่งใน 5 ของตลาด โดยล่าสุดมีโครงการที่ทำการบริการอยู่ทั้งสิ้น 157 โครงการ

192.168.52.212