Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นราธิวาส - ชาวเจาะบากงจำลองเสมือนจริง ย้อนรอยภาพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้

ชาวบ้านเจาะบากง ม.3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมใจกันจำลองเสมือนจริงย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ ที่ลุงพร้อม จินนาบุตร ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ขณะนั้นลุงพร้อมมีอายุเพียง 47 ปี ปัจจุบันลุงพร้อมได้เสียชีวิตไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันประดิษฐ์รถยนต์จี๊ปยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ 4 ประตู สีเขียวนวล ด้วยไม้กระดานอัดและแผ่นอลูมิเนียม มาจอดไว้กลางสะพานไม้ข้ามคลองหมู่บ้านเจาะบากง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเสด็จมาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเจาะบากง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผืนนา จนไม่สามารถประกอบอาชีพทำนาได้ 
ปัจจุบันนี้สะพานไม้บ้านเจาะบากงแห่งนี้ ได้กลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าว เมื่อมีโอกาสเดินทางมาพื้นที่ อ.สุไหงโกลก ก็อดมิได้จะต้องเดินทางมาสัมผัสกับสะพานไม้แห่งนี้ และบันทึกภาพความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก 
ด้านนายดึก จันทร์แท้ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจาะบากง เปิดเผยว่า สะพานบ้านเจาะบากงแห่งนี้ ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2524 พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมชาวบ้าน ในห้วงนั้นเป็นฤดูการทำนาพอดี ก็มีขบวนรถเสด็จแล่นเข้ามาต่างคนต่างก็วิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็มารอรับเสด็จ พระองค์ได้เจอกับลุงพร้อม จินนาบุตร แกก็ได้เดินขึ้นมาบนถนนแล้วบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ว่าต้องการที่จะได้คลองระบายน้ำเพราะชาวบ้านทำนาไม่ได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังตลอดปี แล้วพะองค์ก็ได้เสด็จมากับลุงพร้อม มาถึงที่นี่มาบนสะพานแห่งนี้ ที่ชาวบ้านได้จำลองขึ้นมาเสมือนจริง ชาวบ้านเจาะบากงจึงสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน 

192.168.52.216