Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"วิษณุ" เผย "รัฐบาล" ได้รับพระราชานุญาต ผลิตเข็มที่ระลึก "พระราชพิธีพระบรมศพ" เข็มละ 300 บาท เริ่ม จำหน่าย 22 ต.ค.นี้ จำกัดซื้อได้คนละ 2 เข็ม


รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม บอกว่า การจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เกิดจากมติของคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต ซึ่งเมื่อมีพระราชานุญาตแล้ว จึงมาจัดทำโดยสำนักปลัดสำนักนายกฯ เป็นผู้ผลิต แต่เนื่องด้วยภารกิจต่างๆ ทำให้การผลิตยังออกมาไม่ได้เต็มที่ จึงกำหนดว่า ช่วงก่อนถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะมีเข็มที่ระลึกออกมาจำหน่ายก่อนส่วนหนึ่ง กำหนดราคาไว้เข็มละ 300 บาท สามารถติดที่อกเสื้อได้ตลอดทุกวัน

โดยเป็นเข็มที่ระลึกเหมือนที่เคยทำเมื่อคราวงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งนี้ก็ทำอีก ถือเป็นเหรียญของรัฐบาลที่ได้รับพระราชานุญาตโดยในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะจำหน่ายที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฝั่งก.พ.เดิม) ซึ่งมีจำนวน 4 หมื่นเข็ม และระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.นี้ จะจำหน่ายที่งานนิทรรศการ ณ ท้องสนามหลวง จำกัด 1 คนต่อ 2 เข็ม โดยใช้บัตรประชาชนในการสั่งซื้อ และสั่งจอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้ จะเริ่มจองได้ที่สำนักปลัดสำนักนายกฯ และธนาคารกรุงไทย โดยรับเข็มได้ในวันที่ 8 ม.ค. 61 ทั้งนี้ ประชาชนที่สั่งจองที่ไหนก็ไปรับเข็มได้ที่นั่น

ส่วนตามต่างจังหวัดสามารถจองได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเข็มดังกล่าวหลังงานถวายพระเพลิงก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดไป เป็นอนุสรณ์ที่เก็บไว้ สำหรับรายได้จะนำขึ้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การซื้อในขณะนี้สามารถซื้อได้คนละ 2 เข็ม แต่การจองหลังจากนี้คงจะไม่จำกัดจำนวน

192.168.52.211