Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ถวายพระเพลิงเป็นขั้นตอนสำคัญ ในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ มีการตระเตรียมความพร้อมอยู่หลายขั้นตอน ไม่ต่างจากพระราชพิธีส่วนอื่นๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยอีกด้วย ติดตามได้จากรายงานพิเศษ เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน ถวายพระเพลิงและเปิดเพลิง

192.168.52.214