Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รองอธิบดีกรมประมง อุมาพร พิมลบุตร กับคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งเครฟิช ถ้าจะนำเข้าต้องขออนุญาติ ชี้ไม่ใช้สัตว์พื้นถิ่นจะสร้างผลกระทบให้สิ่งแวดล้อม และถ้ามีการลักลอบปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ มีโทษหนักปรับ 1-2 ล้านบาท

192.168.52.211