Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บรรยากาศตอนกลางคืนบริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสงขลา ณ สนามสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560


     แสงไฟส่องประกายระยับตาสวยงามสมพระเกียรติ ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จเหลือเพียงการตกแต่งสถานที่รอบข้าง ซึ่งการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยทรงบุษบก มีทั้งสิ้น 85 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกภูมิภาค สามารถร่วมในพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึง

192.168.52.214