Search

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมโครงการปลูกดอกดาวเรืองกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) สภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเนรมิตทั้ง 3 ศูนย์การค้าด้วยดอกดาวเรืองทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกพร้อมทั้งมีการจัดแสดง ประติมากรรมตามแนวคิด "จากน้ำ...สู่ฟ้า" ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ บริเวณโซนจีเวล ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน

192.168.52.212