Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละสาขา

เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมแสดงความอาลัย โดยทำการปิดบริการศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เนื่องจากเป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

192.168.52.214