Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ออกประกาศยุติ! การจำหน่ายเบียร์สด ใน ร้านแฟมิลี่มาร์ท โดยอ้างว่าได้ยุติไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560


วันนี้ 10  ตุลาคม  2560 บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชน ใจความว่า..  เรื่องยุติการจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560
เรียน ท่านสื่อมวลชน
ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อต่างๆ  เรียกร้องให้ร้านสะดวกซื้อยุติการจำหน่ายเบียร์สด   ด้วยมีหลายหน่วยงานแสดงความห่วงใยเกรงว่าจะเกิดผลกระทบและเป็นการกระตุ้นให้คนอยากดื่มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ต้องการสนับสนุนหรือส่งเสริมแต่อย่างใด ผู้บริหารจึงได้พิจารณายุติการจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2560
ตลอดเวลาที่ผ่านมา  บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท  จำกัด  ได้ให้ความสำคัญ และ ปฏิบัติตามข้อบังคับการจำหน่ายเครื่องดื่มแฮลกอฮอลล์อย่างเคร่งครัด  บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดที่ร้าน แฟมิลี่มาร์ท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

192.168.52.211