Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่ภาพพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงปฎิบัติธรรม ประทับค้างแรม ณ วัดป่ามุตโตทัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "จิตอาสา เรา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย ในการร่วมทำความดีกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในห้วงเดือนตุลาคมนี้ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ขึ้น เพื่อรวมพลังน้ำใจ พลังความรักอันมีค่า ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย

โดยภาพพระกรณียกิจนั้น ได้พระราชทานผ่านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาว 3.57 นาที การนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฉลองพระองค์เสื้อโปโลสีดำ ธ สถิต ดวงใจไทยนิรันดร์ พร้อมฉลองพระมาลาหมวกแก็ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทาน โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมทำกิจกรรมกับพระสหายในพระอิริยาบถ ต่างๆ อาทิ ทรงกวาดใบไม้ ทรงเก็บใบไม้ ทรงล้างจาน ทรงสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัด ทรงกวาดพื้นบริเวณหน้าห้องที่ประทับค้างแรม ทรงประกอบอาหารทั้งคาวหวานสำหรับเตรียมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานข้อความว่า "เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า"

ทั้งนี้ ในวันที่ 7- 12 ต.ค. จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั่วประเทศ ทั้ง 8 ประเภท จะเข้ารับสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับการปฐมนิเทศ ณ หน่วยที่ลงทะเบียน และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค.

192.168.52.215