Search

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ใบที่สวยเด่น จึงมีผู้นิยมนำต้น "ปีกแมลงสาบ" มาปลูกเป็นไม้ประดับ อีกทั้งลำต้นมีสรรพคุณเป็นยารักษาหลายโรค อาทิ แก้อาเจียนเป็นโลหิต หนองใน ตกขาว บิด ฝีอักเสบ สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน ชอบดินร่วน ความชื้นมาก แสงแดดปานกลาง

เป็นไม้ล้มลุกวงศ์ COMMELINACEAE ลำต้นทอดราบไปตามพื้น ชูปลายกิ่งสูง 10-30 เซนติเมตร ลำต้นอวบสีเขียวประม่วงมีข้อปล้องชัด

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ทรงรี กาบใบเป็นปลอกหุ้มรอบข้อมีลายเส้นสีม่วงตามแนวยาว ปลายแหลม โคนมน แผ่นใบสีเขียวสลับสีเงินประสีม่วง

ดอก เป็นช่อสั้น ออกที่ยอด มีใบประดับใหญ่ 2 ใบ ประกบหุ้มช่อดอกอ่อนไว้ ดอกทยอยบานโผล่เหนือใบประดับ ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงสีขาว โคนติดกัน ปลายแยก 2 แฉก อับเรณูสีขาวมีขนยาวสีม่วง

ผล เล็ก ทรงรี เมื่อแห้งแตก

ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด

192.168.52.214