Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บริเวณเทือกเขาภูพานน้อย บ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จุดชมวิวเมืองหนองบัวลำภู ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพในพื้นตัวเมืองหนองบัวลำภู ได้เป็นอย่างดี อยู่ห่างตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีหมอกปกคลุม ตามถนนรอบเมืองด้านหลังศูนย์ราชการ และพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรปกคลุมกระจายเป็นวงกว้าง เป็นลักษณะอากาศคล้ายกับอากาศที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ได้มีฝนหยุดตกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว นอกจากจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าไม้บนเทือกเขาแล้ว ยังได้ชมทัศนียภาพของตัวเมืองหนองบัวลำภู พร้อมสัมผัสอากาศเย็นและทะเลหมอก ที่ปกคลุมพื้นที่บริเวณตัวเมืองด้านล่างเป็นบริเวณกว้าง สร้างความสวยงามและประทับใจกับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

192.168.52.215