Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกาเนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้
"มั่นคงใน ความดี ทำแต่สิ่งที่ดีและถูกต้อง โดยไม่ต้องสนใจว่า คนอื่นทำกับคุณอย่างไร นี้คือการ เป็นตัวของตัวเอง ที่แท้จริง"
ขอบพระคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล
อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน
ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม
พระไพศาล วิสาโล ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ท่านมีผลงานเผยแพร่ธรรมะในสื่อหลายรูปแบบ


192.168.52.212