Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เนชั่นทีวี ได้นำเสนอแนวโน้มชาวจีนเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มากขึ้น บางรายเข้ามากว้านซื้อห้องชุดเปิดเป็นธุรกิจโรงแรมอย่างลับๆ คนเชียงใหม่จะมีวิธีตั้งรับกับปัญหานี้อย่างไร

คนเชียงใหม่ บอกกับผมว่า ถ้าปล่อยให้ทุนจีนรุกคืบในลักษณะใต้ดินแบบนี้ นอกจากรัฐจะไม่สามารถเก็บภาษีจากธุรกิจเหล่านี้ได้แล้ว เม็ดเงินยังจะไหลออกนอกประเทศอีกด้วย ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป เชียงใหม่จะไม่น่าอยู่ ในเรื่องเดียวกันหน่วยงานราชการก็พยายามตรวจสอบจากต้นทางเพื่อป้องกันนอมีนี

แบบบันทึกถ้อยคำผู้ถือหุ้น กรณีนิติบุคคลได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือตรวจสอบชิ้นเดียวของกรมที่ดิน ที่ใช้ป้องกันกลุ่มนอมินี ..แต่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลัง ก็อยู่นอกเหนือการรับรู้ของกรมที่ดิน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์
ถ้าจะมีหน่วยงานราชการสักหน่วยงานหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการถือหุ้นร่วมระหว่างนักลงทุนไทยกับต่างด้าว คงเป็นพาณิชย์จังหวัด
กว่า 1,000 ราย คือบริษัทที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลไทย โดยมีคนจีน ร่วมถือหุ้นด้วย โดยส่วนมากเป็นธุรกิจ ร้านอาหาร สปา และนำเที่ยว
ผู้อำนวยการกองจดทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นจากคนไทยเป็นต่างด้าวในภายหลัง สภาพของการนิติบุคคลไทยก็จะสิ้นสุดลงไปโดยปริยาย
คำถามคือธุรกรรมที่ทำในนามนิติบุคคไทย จะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่
ตามบัญชีแนบท้าย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี 2552 บัญชีที่ 3 ธุรกิจที่คนไทย ยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวในจำนวน 21 ประเภท คือ การทำกิจการโรงแรม การนำเที่ยว และการขายอาหารและเครืองดื่ม
ที่ผ่านมาการแก้ปัญหา นอมินีไทยถือหุ้นแทนจีน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ทำได้เพียงวิธีเดียว ก็คือการปูพรมสำรวจ ซึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเหนือ บอกว่าสิ่งทีผู้ประกอบการโรงแรมพูดคุยกันมาโดยตลอด คือการพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานสูง และผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายการท่องเที่ยว ที่คัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั้งการตรวจสอบและควบคุมกันเอง
สอดคล้องกับสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ที่บอกว่า คนเชียงใหม่จึงต้องลุกขึ้นมาจัดการท้องถิ่นตัวเอง บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน แม้จะไม่สามารถปฏิเสธนักท่องจีนได้ แต่อย่างน้อยที่สุด คือต้องจัดการ การท่องเที่ยวด้วยคนเชียงใหม่เอง

ผู้สื่อข่าวสายงาน คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ และข่าวโทรทัศน์สืบสวนดีเด่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บทความล่าสุด

192.168.52.212