Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างเริ่มแข่งขันกันเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในรูปแบบ startup เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามา disrupt ธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยอาศัยความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า

ซึ่งขณะนี้ในบริษัทส่วนใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรธุรกิจมุ่งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ และต้อง disrupt กระบวนการภายในของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

Fortune ได้จัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 บริษัท หรือ Fortune500 เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บริษัทต่างๆ ซึ่งในยุคนี้เป็นยุคที่หากองค์กรใดไม่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แล้ว องค์กรนั้นจะต้องล้มหายตายจากไปในที่สุด

ในปี 2017 Walmart เป็นบริษัทอันดับ 1 ในกลุ่ม Fortune 500 ได้เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีแห่งแรกขึ้นในเดือนมีนาคม และกลายเป็นบริษัทล่าสุดที่มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ skunkworks หรือการทำงานแบบปล่อยให้มีอิสระเสรีในการคิด ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบใดๆ

และยังมี Bay Area-style ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubator), ศูนย์เร่งให้เกิดนวัตกรรมขององค์กร (accelerator) หรือห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการคิดสิ่งใหม่

ตั้งแต่ปี 1943 Lockheed Martin ได้ก่อตั้งหน่วยงานลับที่ชื่อ Skunk Works (ซึ่งยังคงเป็นชื่อของแผนกพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง) โดยมีบริษัทต่างๆพยายามลอกเลียนแบบความคล่องตัวในการทำงานในรูปแบบที่เป็นโครงการภายในบริษัทที่เป็นหน่วยงานที่แยกออกจากบริษัทใหญ่ เช่น Google X ของ Alphabet

นอกจากนี้ บริษัท Coca-Cola, Deloitte, Lowes และ Target ต่างก็กำลังเริ่มดำเนินการในลักษณะนี้เช่นกัน

บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 หลายแห่ง มีการลงทุนอย่างอิสระ เพื่อให้บริษัทของตัวเองอยู่ในกลุ่ม early-stage นอกจากนี้ CB Insights ยังได้ระบุว่า Intel Capital, Google Ventures และ Salesforce Venture ถือเป็นบริษัทร่วมทุนที่แข็งแกร่งมากที่สุดในปีที่ผ่านมา

Facebook ได้เปิดตัว accelerator สำหรับธุรกิจ startup ของบริษัทในกรุงปารีส โดยใช้ชื่อว่า Startup Garage โดยมีพื้นที่รองรับธุรกิจ startup ซึ่งจะมีการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเรียนรู้จากวิศวกรของ Facebook อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน โดยเริ่มต้นโครงการในเดือนกันยายน และจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล

ในเดือนเมษายน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์หลายแห่ง เริ่มสรรหาวิศวกรสำหรับธุรกิจ startup ในสหรัฐอเมริกา โดยพนักงานของหน่วยงานใหม่หรือธุรกิจใหม่นี้ จะเริ่มต้นสำรวจวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

เช่น VR และ AI เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า Store No.9 เป็น accelerator ภายใน Walmart ที่มุ่งเน้นธุรกิจ e-commerce ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดตัว บริษัท Code Eight เป็นบริษัทแรก ซึ่งเป็นบริษัท startup ด้าน shopping

บริษัท Dupont ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Delaware และภาครัฐ โดย DuPont จะเปิดศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Delaware Innovation Space) ในเนื้อที่ 100,000 ตารางฟุต ที่เน้นการบูรณาการและช่วยสร้างองค์ความรู้ใน 4 แขนงวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ของบริษัท startup ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (early-stage)

การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านดิจิทัล และความสามารถขององค์กรในการดำเนินการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ด้วยความสำเร็จ จะช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าและราคาถูกกว่า

ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันเนื่องมาจาก Digital disruption ได้ นอกจากนี้ ความรวดเร็วและทักษะในการวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กรยุคดิจิทัลสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ และทำให้องค์กรสามารถคงอยู่ได้ต่อไปในอุตสาหกรรม

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) www.เศรษฐพงค์.com march5g@hotmail.com

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บทความล่าสุด

192.168.52.211