Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุก 42 ปี นายบุญทรง เตริยาภิรมณ์ อดีต รมว.พาณิชย์ ในคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ที่นายบุญทรง และพวกรวม 26 คน เป็นจำเลย

ที่สุด ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (25 ส.ค.) ได้พิพากษา พอสรุปได้ดังนี้
- นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ จำคุก 42 ปี
- นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ จำคุก 36 ปี
- นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 40 ปี
- นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 32 ปี
- นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ จำคุก 24 ปี
- นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง นักค้าข้าวคนสำคัญ จำคุก 48 ปี
ฯลฯ
และพิพากษาให้ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด จำเลยที่ 10, นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร จำเลยที่ 14 และ นายนิมล หรือโจ รักดี จำเลยที่ 15 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่กระทรวงการคลัง จำนวน 16,912,128,273.66 บาท (หรือ 1.69 หมื่นล้านบาท)192.168.52.212