Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมโรงงาน นำร่อง นำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ได้นำร่องให้โรงงานเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 37 โรงงาน ลดของเสียกว่า 2,800 ตัน


อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มงคล พฤกษ์วัฒนา บอกว่า ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายกิจการเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณของเสียจากโรงงานเพิ่มขึ้นตาม ทางกรมจึงได้เร่งศึกษาการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องฝังกลบ ลดต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้ในปี 2560 ได้นำร่องให้โรงงานเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 37 โรงงาน พบว่าการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ สร้างมูลค่ากว่า 17.3 ล้านบาท ลดปริมาณของเสียที่ขออนุญาตนำไปฝังกลบกว่า 2,800 ตัน

192.168.52.211