Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานเพลิงศพ นางฐิติมา (สุตสุนทร) กฤษณายุธ ณ วัดธาตุทอง โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายวงการ เดินทางมาร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
192.168.52.215