Search

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) อภิปรายข้อซักถาม ในงานเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจง" ร่างสัญญาประชาชน เพื่อความสามัคคีปรองดอง" ในภูมิภาคต่างๆ ประเดิมด้วยภาคกลาง ณ หอประชุม กองทัพภาคที่1


192.168.52.211