Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศให้โรงสกัดรับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกรที่มีน้ำมัน 18% ขึ้นไป หวังดึงราคาปาล์มน้ำมัน


ปลัดกระทรวงพาณิชย์ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ระบุ คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ โดยเบื้องต้นกรมการค้าภายในจะออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. กำหนดให้โรงสกัดติดประกาศรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรที่มีน้ำมัน 18% ขึ้นไป เพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งแนวทางนี้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร
รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดในราคาที่สูงขึ้น หรือรับซื้อที่ราคากิโลกรัมละ 23 บาทขึ้นไป จากปัจจุบันที่รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 22 บาท เพื่อดึงให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบปรับตัวดีขึ้น

192.168.52.211