Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ธ.ก.ส.พร้อมแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เตรียมเปิดหลักสูตรอบรมอาชีพเสริมช่วยเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี


ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ระบุ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการรัฐผ่าน ธ.ก.ส. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาสามารถรับบัตรสวัสดิการได้ที่ธ.ก.ส. 1,275 สาขาทั่วประเทศ
ส่วนแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 3 หมื่นบาท เฉพาะที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและอาจลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น เปิดหลักสูตรอบรมอาชีพเสริม ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

192.168.52.215