Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนประจำวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐"เนชั่นทีวี" ขอน้อมนำคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)" ไว้ดังนี้


"เวลาเจอเหตุการณ์อะไรแล้วทุกข์ลองนึกดูว่า เป็นเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่าหรือเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง"
ขอบคุณคำสอน : ท่าน ว.วชิรเมธี(อนึ่ง...พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ )
เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรมหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านก็ได้ขออนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก
แล้วย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยคเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุและย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตรในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
ด้านการศึกษาทางโลก ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น "ศึกษาศาสตรบัณฑิต" (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ "พุทธศาสตร มหาบัณฑิต" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )

192.168.52.215