Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคนประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ "เนชั่นทีวี" ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" ไว้ดังนี้


"เวลาเจอเหตุการณ์อะไรแล้วทุกข์ลองนึกดูว่าเป็นเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่าหรือเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง"
ขอบคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล(อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบันท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ มีผลงานเผยแพร่ในสื่อหลายรูปแบบ

192.168.52.211