Search

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) ผนึก 16 สถาบันการเงินเปิด "คลินิกแก้หนี้ สางปัญหามนุษย์เงินเดือนที่มีหนี้ไร้หลักประกันกับหลายสถาบันการเงิน หวังลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน คาดปีแรกมีลูกหนี้เข้าร่วม 1 หมื่นราย

โดยในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ มนุษย์เงินเดือนที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินหลายราย ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนเพื่อลดภาระหนี้สินในโครงการ คลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 16 สถาบันการเงิน โดยมี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ บสส.เป็นตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ดร.วิรไท สันติประภพ ระบุว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ จะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่รุนแรงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และจากผลศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติพบว่า คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น และเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภค หรือ personal loan หนี้บัตรเครดิต
ขณะที่คนไทยที่มีหนี้เสีย หรือมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 90 วัน พบว่า 1 ใน 5 ของคนกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีอายุ 29-30 ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ผลการศึกษายังชี้ว่าคนไทยเป็นหนี้นาน และมีหนี้ระดับสูงตลอดอายุการทำงาน และระดับหนี้ไม่ลดลงแม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ โดย 16 % ของคนที่มีหนี้ หรือประมาณ 3 ล้านคน มีหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน สะท้อนถึงการขาดวินัยและขาดทักษะในการบริหารจัดการเงิน
ด้านประธานสมาคมธนาคารไทย ปรีดี ดาวฉาย ระบุว่า คลินิกแก้หนี้จะนำหนี้เสียของลูกค้าจากหลายสถาบันมาแก้ปัญหาในคราวเดียวกัน โดยมี บสส.เป็นผู้บริหารจัดการ โดยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระตามจำนวนเงินที่เหมาะสม โดยคิดดอกเบี้ยระหว่าง 4-7% ต่อปี จากปัจจุบันเพดานดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตอยู่ที่ 20% ส่วนสินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 28% และเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี


สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน 65 ปี มีเงินเดือนประจำ มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ตั้งแต่ 2 ธนาคารขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และยอดหนี้เงินต้นค้างชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มในช่วงที่เข้าโครงการ

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ จะไม่มีการลดเงินต้นให้ ส่วนดอกเบี้ยค้างชำระ เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมล่าช้า ก่อนเข้าโครงการ จะยกให้เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยต้องชำระงวดแรก ณ วันทำสัญญา
ด้านรักษาการกรรมการผู้จัดการ บสส. นิยต มาศะวิสุทธิ์ ระบุว่า ในปีแรกคาดว่าจะมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ประมาณ 1 หมื่นคน จากจำนวนลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดประมาณ 1 แสนราย มูลหนี้ประมาณ 1 แสนล้านบาท
แม้โครงการจะเริ่มวันที่ 1 มิถุนายน แต่ปัจจุบันมีลูกหนี้ธนาคารเข้ามาติดต่อแล้วจำนวนมาก โดย บสส.จะเป็นคนกลางในการบริหารจัดการหนี้ โดยคิดค่าบริหารจัดการหนี้จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในอัตรา 5-7% ของหนี้ที่ติดตามได้
ลูกหนี้ที่สนใจเข้าโครงการ ควรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นเอกสารครบ สามารถพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการได้ภายใน 2 สัปดาห์

192.168.52.211