Search

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

มีความเคลื่อนไหว ของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวทั่วประเทศ รอลุ้นผลการประชุมครม. เพื่อทบทวนการบรรจุเข้ารับราชการ 10,992 อัตรา พร้อมกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไป

หลังจากเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข ออกมา เคลื่อนไหวผ่านสังคมออนไลน์ และนัดรวมตัวจะลาออกภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการแต่งตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน 10,922 อัตรา

โดยในที่ประชุม ครม.วันนี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีสาธารณสุข เตรียมขอหารือ รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ // หลังจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน ออกมาชี้แจงสาเหตุการไม่อนุมัติอัตราให้ เพราะเห็นว่ามีตำแหน่งข้าราชการว่างอยู่เป็นจำนวนมาก โดย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 มีจำนวน 11,213 อัตรา สามารถใช้ตำแหน่งว่างนี้ได้

ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล บอกว่า จากการหารือกับรัฐมนตรีสาธารณสุข ได้สั่งการให้ดำเนินการตามมติครม.ไปก่อนโดย ใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการที่ว่างลงของปีนี้ มาบริหารจัดการ ส่วนของพยาบาล น่าจะอยู่ประมาณ 3 พันกว่าอัตรา เป็นตัวเลขที่เป็นไปตามที่ขอตำแหน่งฯ จากครม.อยู่แล้ว เพราะขอไป 10.992 ตำแหน่งแบ่งเป็น 3 ปี ปีละประมาณ 3 พันอัตรา ดังนั้นคิดว่าที่มีอยู่นั้นน่าจะสามารถบริหารได้ในส่วนของปี 2560 // ตอนนี้มีพยาลที่จบตั้งแต่ปี 2556-2559 รอบรรจุอยู่

นางกฤษดา บอกว่า องค์การอนามัยโลกได้ศึกษาจากทั่วโลก และเสนอแนะว่า แต่ละประเทศ ควรมีสัดส่วนแพทย์ พยาบาลไม่ต่ำกว่า 2.5 ต่อพันประชากร // โดยมีพยาบาล 2 ต่อ 1,000 คน หรือ 1 ต่อ 500 คน ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่ามีวิกฤติกำลังคนที่จะทำให้อัตราการตายของ แม่และเด็กสูงขึ้น และประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงบริการคลอดที่ปลอดภัย ประเทศไทยเพิ่มการผลิตพยาบาลตั้งแต่ปี 2535 เพื่อก้าวพ้นวิกฤติ คือมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 2 ต่อพัน หรือ 1:500 แต่เพราะมีปัญหาการจ้างงาน ทำให้พยาบาลออกจากอาชีพ ที่เหลืออยู่ก็รับภาระ 1 ต่อ 600 คน ต่ำกว่าภาวะวิกฤติที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

ขณะนี้พยาบาลที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประมาณ 13,000 คน ทั้งพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว / หากจะใช้ตำแหน่งข้าราชการเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะว่างลงในแต่ละปี คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีในการที่จะบรรจุพยาบาลเหล่าเป็นข้าราชการ // ในแต่ละปีจะมีพยาบาลทยอยเพิ่มเข้ามาในระบบด้วย เพราะมีพยาบาลจบใหม่ประมาณ 4,000 คน โดยเข้ามาอยู่ในสังกัด สธ.ประมาณปีละ 3,000 คน ที่เหลืออาจไปอยู่หน่วยงานราชการสังกัดอื่นหรือภาคเอกชน

โดยวันนี้แกนนำพยาบาลลูกจ้างทั่วประเทศ รอฟังผลการประชุม ครม.ที่จะมีการทบทวนบรรจุรับเข้าราชการ / โดยบางส่วนอยู่ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมการขับเคลื่อนวิชาชีพ และกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวต่อไป หาก ครม.ไม่ทบทวน

192.168.52.211