Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เทศบาลตำบลท่าพระ จ.ขอนแก่น ปฏิบัติการปลุกใจเมือง เปิดพื้นที่ต้นแบบ ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมือง โดยใช้สถานีรถไฟเก่า สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชน พร้อมกับร่วมกันปักธง กับ สสส.เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นระยะยาว ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสน

192.168.52.212