Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

แม่เด็กหญิงวัย 14 ปี ยื่นเรื่อง ให้สำนักงาน ปปง.ตรวจสอบทรัพย์สิน เครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ทั้งขบวนการทนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ประธาน เครือข่ายต่อต้านการ บ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยมารดา ของผู้เสียหาย ด.ญ.วัย 14 ปี ที่ถูกรุมโทรมที่ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยขอให้ ปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินเครือข่ายค้ามนุษย์ของเจ้บีม ผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ ด.ญ.วัย 14 ปี และผู้ที่อยู่เหนือเจ้บีม และของกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด และในเย็นวันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้ม ครองพยาน กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะเดินทางมารับตัวมารดาของ ด.ญ.วัย 14 ไปอยู่ในความคุ้มครอง เป็นต้นไปจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้นตาม มาตรการคุ้มครองพยาน

192.168.52.211