Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงการคลังเล็งประกาศมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยในเดือนสิงหาคม และเตรียมแจกบัตรสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อยภายใน ก.ย.-ต.ค.นี้
ปลัดกระทรวงคลัง สมชัย สัจจพงษ์ บอกว่า ความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนกว่า 6 ล้านราย โดยขณะนี้ สศค.กำลังเร่งจัดทำสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ใน 4 มาตรการ คือ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ รถไฟฟรี และรถเมล์ฟรี แต่จะต้องพิจารณาจากผู้มาลงทะเบียน เพื่อกำหนดงบประมาณ คาดว่างบประมาณที่จะเข้ามาดูแลเกิน 10,000 ล้านบาท มากกว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบแรก

ทั้งนี้ เมื่อทราบจำนวนผู้มีรายได้น้อยแท้จริงแล้ว กระทรวงการคลังจะประกาศมาตรการช่วยเหลือภายในเดือนสิงหาคม และจะแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

192.168.52.215