Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 ประจำปี 2560 จำนวน 40 อัตรา โดยคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้


 จบ ม.6 สายวิทย์ อายุ 17-22 ปี เกรด (ม.4 - ม.6) 2.5 ขึ้นไป
สมัครสอบกันทางใดผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 2 พฤษภาคม 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอน 
-ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา"
-กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด -ฯลฯ
วิชาที่จะสอบ-คณิตศาสตร์และสถิติ-ฟิสิกส์ -ภาษาอังกฤษ -สอบสัมภาษณ์ 
เรียน 1 ปี เรียนจบมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,340 บาท บวกค่าครองชีพตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด (ซึ่งไม่น่าจะน้อยกว่า 15,000 บาท) พร้อมสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย 
อย่าลืม..!! ลูกหลานที่ จบ ม.6 ไม่ว่าหญิง-ชาย สนใจงานด้าน ฝน ฟ้า อากาศ รีบสมัครทางออนไลน์ที่ https://tmd.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา" ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง!
192.168.52.215