Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หนูน้อยมโนราห์ชายหญิงเครือข่ายเยาวชนอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยการสนับสนุนของ พระมหาจเรียง โคสะธรรมโม (มหาขาว) วัดบูรพาราม โชว์ลีลาการร่ายรำท่าแม่บทโบราณ และรำคล้องหงส์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวแสดงผลงานครบรอบ 6 เดือน ของศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงกับ ศอ.บต กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ที่จัดขึ้นบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ชมด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสามารถของเด็กๆจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนหารายได้พิเศษ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ที่สำคัญแขนงนี้ให้คงอยู่ต่อไป อีกนานเท่านาน192.168.52.212